ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564

 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ , หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,713