พศจ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และแผนกสามัญ ในจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และแผนกสามัญ ในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนของโรงพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 8 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,684