ตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ และตรวจสอบวัดที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ รวมจำนวน​ 2 วัด​ ได้แก่
1.วัดคูหาโสภณ อ.ตากฟ้า
2.วัดพุทธนิมิต อ.ตาคลี
โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด  จำนวน3​4 วัดเป็นเงิน 25,192,000 บาท  จากจำนวนวัดทั้งสิ้น​ 820 วัด

เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยพระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายเผยแผ่และสาธารณูปการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์โดยนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสายฝน วะรินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจสอบกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ที่วัดตะเคียนทอง อำเภอไพศาลี ที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การตรวจสอบเป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,873