ถวายความรู้และอำนวยความสะดวกแด่ คณะสงฆ์ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัส COVID - 19

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ลงพื้นที่ ถวายความรู้และอำนวยความสะดวกแด่ คณะสงฆ์อำเภอท่าตะโก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID – 19 ณ โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และในช่วงบ่าย ถวายความรู้และอำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์อำเภอบรรพตพิสัย ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
ภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,864