🟡 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนาม MOU โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

🟡วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี ลงนาม MOU โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส โดยมีนางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ระดับวัด ณ วัดวรนาบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

🟡สำหรับการร่วมลงนามครั้งนี้เพื่อจัดระบบวางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,789