🪶จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา ภายใต้โครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรร์

 

🪶วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆารวาส เปิดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา ภายใต้โครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ซึ่งกำหนดสอบในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมี นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 125,056